භාෂාව තෝරන්න:


පලංචි ලෑලි

පලංචි ලෑල්ල පලංචියේ අත්‍යවශ්‍ය කොටස් වලින් එකකි; එය පලංචියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා මිනිසුන්ට ආරක්ෂිත ඇවිදීමේ මාර්ගයක් හෝ වැඩ කරන වේදිකාවක් සපයයි. අපි පලංචි වානේ ලෑල්ලක්, කොකු නොමැති වානේ ලෑල්ලක්, හොට් ඩිප් ගැල්වනයිස් වානේ ලෑලි සහ පලංචිය ප්ලයිබෝඩ් විකිණීමට ඇත. අපගේ පලංචිය ඉංජිනේරුවන් කණ්ඩායම විසින් ඔබගේ පිරිවිතරයන්ට අනුව නිර්මාණය කර ඇති අභිරුචි පලංචිය ද අපි සපයන්නෙමු.

සියලු 11 ප්රතිඵල පෙන්වමින්